Beauty Is A Trap

Director Khyentse Norbu will share his views on filmmaking and beyond with fellow film lovers in Kathmandu, Nepal after the local premiere of his latest film “Looking for a Lady with Fangs and a Moustache”.

Read More »

काठमाडौंको बौद्धमा विपुल क्षेत्रीको प्रस्तुति

काठमाडौँ — कालिम्पोङका नेपालीभाषी भारतीय गायक विपुल क्षेत्री शनिबार साँझ बौद्धमा देखापरे । विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड ग्रामीको सदस्य समेत रहेका क्षेत्री विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धको फन्को मारेर एउटा गल्ली हुँदै अघि बढे । त्यहाँ थियो, बौद्धमार्गीहरूको एउटा भव्य कार्यक्रम ।

Read More »

Beauty Is A Trap

Director Khyentse Norbu will share his views on filmmaking and beyond with fellow film lovers in Kathmandu, Nepal after the local premiere of his latest film “Looking for a Lady with Fangs and a Moustache”.

Read More »

काठमाडौंको बौद्धमा विपुल क्षेत्रीको प्रस्तुति

काठमाडौँ — कालिम्पोङका नेपालीभाषी भारतीय गायक विपुल क्षेत्री शनिबार साँझ बौद्धमा देखापरे । विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड ग्रामीको सदस्य समेत रहेका क्षेत्री विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धको फन्को मारेर एउटा गल्ली हुँदै अघि बढे । त्यहाँ थियो, बौद्धमार्गीहरूको एउटा भव्य कार्यक्रम ।

Read More »

Beauty Is A Trap

Director Khyentse Norbu will share his views on filmmaking and beyond with fellow film lovers in Kathmandu, Nepal after the local premiere of his latest film “Looking for a Lady with Fangs and a Moustache”.

Read More »

काठमाडौंको बौद्धमा विपुल क्षेत्रीको प्रस्तुति

काठमाडौँ — कालिम्पोङका नेपालीभाषी भारतीय गायक विपुल क्षेत्री शनिबार साँझ बौद्धमा देखापरे । विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड ग्रामीको सदस्य समेत रहेका क्षेत्री विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धको फन्को मारेर एउटा गल्ली हुँदै अघि बढे । त्यहाँ थियो, बौद्धमार्गीहरूको एउटा भव्य कार्यक्रम ।

Read More »

Beauty Is A Trap

Director Khyentse Norbu will share his views on filmmaking and beyond with fellow film lovers in Kathmandu, Nepal after the local premiere of his latest film “Looking for a Lady with Fangs and a Moustache”.

Read More »

काठमाडौंको बौद्धमा विपुल क्षेत्रीको प्रस्तुति

काठमाडौँ — कालिम्पोङका नेपालीभाषी भारतीय गायक विपुल क्षेत्री शनिबार साँझ बौद्धमा देखापरे । विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड ग्रामीको सदस्य समेत रहेका क्षेत्री विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धको फन्को मारेर एउटा गल्ली हुँदै अघि बढे । त्यहाँ थियो, बौद्धमार्गीहरूको एउटा भव्य कार्यक्रम ।

Read More »